Pon - Pt: 8:00 - 16:00    ul. Tarnobrzeska 47, 39 - 400 Stale
  570 227 222      biuro@g-con.pl

Najważniejsze rodzaje kontenerów i ich wymiary

przez admin
produkcja kontenerow 12

Dostępne rodzaje kontenerów predysponują tego typu obiekty do użytku w najróżniejszych warunkach i celach. Kontenery modułowe, choć charakteryzują się niezwykle prostą konstrukcją, dosłownie zrewolucjonizowały wiele branż, skracając czas postawienia obiektu do absolutnego minimum, ograniczając formalności i przede wszystkim koszty. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że wiele obiektów kontenerowych można użytkować zarówno mobilnie, jak i w formie wolnostojącej. Jakie wyróżniamy typy kontenerów?

 

Co warto wiedzieć o standaryzacji kontenerów transportowych?

Kontenery są wykorzystywane w transporcie międzynarodowym od 1955 roku. W celu optymalizacji procesów transportowych drogą morską, powietrzną i lądową konieczne było ustandaryzowanie ich rozmiarów. Dzięki temu można było opracowywać jednostki transportowe z uwzględnieniem tych parametrów. To sprawiło, że na ich pokład udało się zmieścić maksymalnie dużą ilość ładunku, co w konsekwencji doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów transportu.

Taki system doskonale sprawdza się do dziś. Obecnie każdy kontener transportowy odpowiada standardowym rozmiarom dla tego typu obiektów. Dlaczego na przestrzeni lat nie opracowano nowych rozwiązań? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, że pływające jednostki transportowe są użytkowane przez długi czas. Zmiana wymiarów kontenerów wiązałaby się z koniecznością opracowania nowych rozwiązań transportowych. To pociągnęłoby za sobą zmiany w procesach produkcyjnych, a koszt takiego przedsięwzięcia byłby ogromny.

Nie tylko statki, ale także samoloty i platformy wykorzystywane w ruchu lądowym (drogowym i kolejowym) odpowiadają standardowym wymiarom kontenera. W rezultacie wielkości kontenerów nie zmieniły się od lat i nawet obiekty niepełniące funkcji transportowej odpowiadają wymiarom kontenerów morskich. Dokładna specyfikacja dla kontenerów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym została określona w normie ISO 668.

 

Jakie są rodzaje kontenerów?

Kontenery należy dzielić przede wszystkim ze względu na ich przeznaczenie. Niektóre z nich wykorzystuje się do celów przewozowych, inne zaś pełnią funkcję tymczasowych obiektów budowlanych. Każdy kontener ma swoje unikalne cechy, które predysponują go do konkretnego zastosowania. Mając to na uwadze, obiekty kontenerowe należy dzielić na wolnostojące i transportowe.

Czym są kontenery wolnostojące?

To grupa kontenerów pełniących funkcję tymczasowych obiektów budowlanych. Nie są trwale związane z gruntem, a przy spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo budowlane mogą być stawiane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (w oparciu o zgłoszenie). W tej kategorii mieszczą się następujące obiekty:

 • kontener budowlany – to typ kontenera, który znajduje zastosowanie na placach budowy. W tej kategorii mieści się kontener na gruz i kontener magazynowy, służący przechowywaniu materiałów i narzędzi;
 • kontener socjalny – obiekt zapewniający zaplecze socjalne pracownikom;
 • kontener sanitarny – to kontener WC z kabinami prysznicowymi. Znajduje zastosowanie na placach budowy, polach namiotowych, kempingach, imprezach masowych i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność zorganizowania węzła sanitarnego;
 • kontener magazynowy – kontener dedykowany przechowywaniu towarów, materiałów, narzędzi i maszyn. Taką rolę często odgrywają kontenery wykorzystywane w transporcie morskim i drogowym. Do tej kategorii należy zaliczyć także wszelkiego rodzaju kontenery chłodnie;
 • kontener biurowy – kontener pełniący funkcję tymczasowego lub stałego obiektu biurowego. Może działać jako samodzielny kontener lub stanowić moduł większego obiektu skalowalnego;
 • kontener handlowy – obiekt pełniący funkcję pawilonu handlowego. Może działać jako pojedynczy moduł, ale ze względu na możliwość łatwego łączenia poszczególnych obiektów w pionie i poziomie można stworzyć pawilon o znacznej powierzchni;
 • kontener usługowy – obiekt dedykowany działalności usługowej i handlowo usługowej. W tej kategorii mieści się też kontener gastronomiczny. Podobnie jak ich handlowe odpowiedniki, kontenery usługowe mogą być łączone, dzięki czemu da się uzyskać dowolną przestrzeń;
 • kontener mieszkalny – rozbudowana grupa kontenerów przeznaczonych do tymczasowego i stałego zamieszkania. W tej kategorii mieści się pełniący funkcję altanki kontener na działkę, ale nie tylko. Budynki z kontenerów to także dom letniskowy z kontenerów, obiekt całoroczny, a nawet hotel z kontenerów, np. dedykowany pracownikom budowy.

Czym są kontenery transportowe?

Za oddzielną grupę należy uznać kontenery transportowe. Ich wprowadzenie okazało się prawdziwą rewolucją w transporcie drogą morską. Ustandaryzowane rozmiary obiektów transportowych znacząco upraszczają ich załadunek i pozwalają zmaksymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Kontenery transportowe należy dzielić na następujące warianty:

 • kontener high cube i standardowy – mówiąc o kontenerach morskich, na początku należy wspomnieć o podziale na modele o standardowej wysokości (DV) oraz podwyższone, czyli high cube (HC);
 • kontener 20 stopowy – podstawowy model w transporcie morskim. Występuje w wariancie DV i nadaje się do przewozu małych ilości towaru;
 • kontener 40 stopowy – występuje w wersji DV i HC. To najczęściej stosowany wariant w transporcie morskim i drogowym, dedykowany ładunkom o charakterze neutralnym;
 • kontener 45 stopowy – kontener o zwiększonej przestrzeni ładunkowej, występujący w wariancie HC;
 • kontener open top – dedykowany przewozowi ładunków, które nie mieszczą się w drzwiach ładunkowych. Występuje w opcji 20- i 40-stopowej;
 • kontener flat rack – kontener do przewozu ciężkiego sprzętu i ładunków, które nie mieszczą się w standardowym kontenerze. Występuje w wersji 20- i 40-stopowej;
 • kontener platforma – kontener bez ścian, który najlepiej sprawdza się w przewozie nadwymiarowych, jednoczęściowych ładunków. Dostępny w wariancie 20- oraz 40-stopowym;
 • kontener reefer – kontener morski typu chłodnia, dedykowany ładunkom wymagającym specyficznych warunków przechowywania. Występuje w opcji 20- i 40-stopowej.

Jakie wymiary mają kontenery?

Jakie są zatem wymiary kontenerów? W transporcie międzynarodowym mają zastosowanie jednostki 10-, 20- i 40-stopowe. Każdy kontener charakteryzuje się identyczną szerokością i wysokością (wyjątkiem są warianty HC, ale o tym później). Te parametry to odpowiednio 2438 mm i 2591 mm. Różnicą jest natomiast długość.

Najmniejsze kontenery to jednostki 10-stopowe. Taki obiekt cechuje się długością 2991 mm. Większy wariant 20-stopowy mierzy 6058 mm. Największy jest model 40-stopowy. W tym przypadku długość kontenera dochodzi do 12192 mm.

Warto podkreślić, że kontenery 40-stopowe występują także w wariancie podwyższonym. Takie jednostki są oznaczane symbolem HC. Jaką wysokością cechują się kontenery 40-stopowe HC? W tym przypadku parametr ten osiąga wartość 2896 mm.

Kontenery – rozmiary (długość/szerokość/wysokość):

 • 2991 mm/2438 mm/2591 mm — dla kontenera 10-stopowego;
 • 6058 mm/2438 mm/2591 mm — dla kontenera 20-stopowego;
 • 12192 mm/2438 mm/2591 mm — dla kontenera 40-stopowego;
 • 12192 mm/2438 mm/2896 mm — dla kontenera 40-stopowego HC.

 

Ile waży kontener?

Jakie jeszcze standardy powinien spełniać kontener? Rozmiary nie są jedynym parametrem uwzględnianym w transporcie morskim, lądowym i powietrznym. Każda jednostka transportowa ma określone dopuszczalne obciążenie. Z tego względu waga kontenera ma tak samo duże znaczenie, zarówno w kwestii masy własnej, jak i maksymalnej ładowności.

Wypada jednak podkreślić, że waga poszczególnych kontenerów morskich może nieznacznie różnić się, nawet w obrębie modeli o identycznych rozmiarach. Wynika to z faktu, że różni producenci stosują różne materiały i zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem, co finalnie przekłada się na różnice mogące dochodzić nawet do kilkudziesięciu kilogramów.

Ile ważą kontenery? Waga kontenerów 10-stopowych to ok. 1280 kg. Modele 20-stopowe ważą ok. 2000 kg. Kontenery 40-stopowe mogą osiągać wagę wynoszącą 3380 kg w wersji standardowej (DV) i 3550 kg w wersji podwyższonej (HC).

 

Jaka jest pojemność kontenera?

Jak rozmiar kontenera przekłada się na jego pojemność? Oczywiste jest, że im większe wymiary, tym więcej ładunku zmieścimy w środku. Pojemność kontenera 10-stopowego to 16 m3. Kontener 20-stopowy ma pojemność wynoszącą 33,2 m3. Jednostki 40-stopowe cechują się pojemnością na poziomie 67,7 m3. Najpojemniejsze są modele 40-stopowe w wariancie podwyższonym (czyli HC). Pojemność tak dużego kontenera to aż 76,4 m3.

Warto podkreślić, że w transporcie morskim wykorzystywane są też 45 stopowe kontenery podwyższone. Takie jednostki osiągają długość 1350 cm. Szerokość kontenera to 242 cm, a wysokość – 270 cm. Wymiary drzwi to 230 cm/260 cm. Wszystko to przekłada się na pojemność 88,7 m3. 45 stopowy kontener udźwignie 29550 kg.

 

Rozmiary kontenerów G-CON

Zastosowanie kontenerów wykracza poza cele transportowe. Obecnie tego typu obiekty pełnią także funkcje magazynowe, handlowe, usługowe, a nawet mieszkalne. Jakimi wymiarami cechują się kontenery G-CON? Poniżej podajemy dokładne parametry różnych rodzajów kontenerów.

Kontener biurowy – wymiary

Zastosowanie kontenerów coraz częściej wykracza poza cele transportowe. Tego typu obiekty obecnie wykorzystywane są też w budownictwie modułowym. Z ich pomocą można łatwo i szybko stworzyć obiekty skalowalne o dowolnej powierzchni, stanowiącej wielokrotność pojedynczej jednostki.

Zacznijmy od kontenera biurowego, który łatwo i szybko można zaaranżować na potrzeby prowadzonej działalności. Wymiary kontenera biurowego to 2435 × 6055 mm.

Kontener budowlany – wymiary

Nie wszystkie kontenery pełnią funkcje biurowe. Tego typu obiekty często wykorzystywane są też na placach budowy, gdzie stosowane są jako schowek na sprzęt i materiały lub pojemnik na gruz. Jako takie rozwiązanie, po odpowiednim dostosowaniu, sprawdza się też kontener socjalny. Wymiary kontenera budowlanego to 2435 × 6055 mm.

Kontener mieszkalny – wymiary

A co z obiektami mieszkalnymi? Wielkość kontenerów z przeznaczeniem do zamieszkania jest zgodna z pozostałymi obiektami tego typu i wynosi 2435 × 6055 mm.

Standaryzacja wymiarów służy spełnieniu norm ISO dotyczących transportu obiektów kontenerowych. Jako producent oferujemy również możliwość opracowania i wykonania kontenerów o innych wymiarach. W takim przypadku rozmiary kontenerów będą w stu procentach dopasowane do potrzeb nabywcy.