Pon - Pt: 8:00 - 16:00    ul. Tarnobrzeska 47, 39 - 400 Stale
  570 227 222      biuro@g-con.pl

Toalety publiczne – wymiary

przez Artur Wygryz
toalety publiczne wymiary

Toalety należą do tych obiektów, których po prostu nie może zabraknąć w przestrzeni publicznej. Centra miast, miejsca odwiedzane przez turystów, obiekty handlowe i usługowe, placówki medyczne i edukacyjne – trudno wyobrazić sobie, że w którymkolwiek z tych miejsc mogłoby zabraknąć WC. Warto wiedzieć, że tego typu obiekty muszą pozostawać w zgodzie z założeniami wskazywanymi w obowiązujących przepisach prawa. Jakie normy muszą spełniać toalety publiczne – wymiary i wyposażenie. To dwie podstawowe kwestie, które zostały uregulowane stosownym aktem prawnym.

Mogłoby się wydawać, że publiczna toaleta to jeden z tych obiektów, który nie musi odpowiadać żadnym konkretnym normom i wytycznym. Nic bardziej mylnego. Takie miejsca muszą spełniać warunki, które przekładają się na możliwość higienicznego, wygodnego i bezpiecznego korzystania z WC. 

Wymiary toalety publicznej – normy są określane przepisami prawa

Minimalne wymiary toalety publicznej, wyposażenie tego typu obiektów i możliwość wykorzystywania w tej roli obiektów niemających połączenia z siecią kanalizacyjną reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Akt prawny jasno precyzuje wszystkie warunki, jakie powinny spełniać tego typu obiekty, by mogły zapewniać użytkownikom bezpieczne i higieniczne warunki.

Zobacz nasz produkt: Kontener sanitarny damsko-męski

Toalety publiczne – wymiary i wyposażenie

Zacznijmy od podstawowego założenia, jakie powinna spełniać toaleta publiczna. Wymiary tego typu obiektu zostały określone w rozdziale 6 wymienionego wyżej rozporządzenia. Jak wskazuje § 87 ust. 4, kabiny WC w ustępach publicznych powinny legitymować się wymiarami 1,5 metra długości i 1 metr szerokości. Zgodnie z zapisem zawartym w § 85 ust. 2 pkt 2, w toaletach ogólnodostępnych muszą być stosowane drzwi o szerokości 0,8 metra. Jeżeli mówimy o toaletach ogólnodostępnych w miejscach zamieszkania zbiorowego, budynkach użyteczności publicznej i zakładach pracy, kabina powinna legitymować się minimalnymi wymiarami wynoszącymi 1 metr szerokości i 1,10 metra długości (wskazuje na to § 85, ust. 1 pkt 5). 

Należy jednak wiedzieć, że w pewnych okolicznościach, minimalne wymiary toalety publicznej muszą być większe niż wskazane wyżej. Dotyczy to ustępów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak stanowi § 87 ust. 6, w każdej toalecie publicznej należy wydzielić minimum jedną kabinę dla użytkowników z niepełnosprawnością ruchową i dostosować ją do ich potrzeb. Te zostały ujęte w § 86, który stanowi, że minimalne wymiary toalety dla osób niepełnosprawnych to 1,5 x 1,5 metra. Zgodnie z brzmieniem § 85 ust. 1 pkt. 3, drzwi do takiej kabiny powinny legitymować się minimalną szerokością wynoszącą 0,9 metra.

Co z niezbędnym wyposażeniem toalet publicznych? Zgodnie z brzmieniem § 84 ust. 2, toalety udostępnione w budynkach użyteczności publicznej i zakładach pracy powinny mieć:

  • jedną umywalkę na 20 osób,
  • jedną miskę ustępową na 30 mężczyzn,
  • jeden pisuar na 30 mężczyzn,
  • jedną miskę ustępową na 20 kobiet.

Powyższe wytyczne nie mają zastosowania, jeżeli przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią inaczej. 

Wyposażenie toalet publicznych dla osób niepełnosprawnych określa § 86 ust. 1 pkt 3, który wskazuje na konieczność instalacji przynajmniej jednej odpowiednio przystosowanej miski ustępowej i umywalki.

Czy przenośne WC może pełnić funkcję toalety publicznej?

O ile aranżacja toalety publicznej w budynkach nie stanowi większego wyzwania, to nie wszędzie istnieje możliwość organizacji ustępu publicznego w formie trwałego obiektu budowlanego. Czy w tym przypadku przenośne kabiny WC sprawdzą się jako łazienka publiczna? Tę kwestię reguluje § 87 rozporządzenia.

Zgodnie z brzmieniem ust. 1, toalety publiczne powinny być sytuowane na obszarach wyposażonych w sieć kanalizacyjną i wodociągową, jednak ust. 2 dopuszcza stosowanie toalet w formie budynków wolno stojących ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości wszędzie tam, gdzie kanalizacja nie jest dostępna. Ust. 3 idzie o krok dalej i wskazuje, że na terenach nieskanalizowanych możliwe jest stosowanie toalet tymczasowych, ale tylko za zgodą inspektora sanitarnego

Zobacz nasz produkt: Kontener sanitarny typu kombi

Jakie są minimalne wymiary WC publicznego?

Podsumujmy najważniejsze informacje. Toaleta publiczna powinna przedstawiać następujące wymiary:

  • 1,5 metra długości i 1 metr szerokości dla każdej kabiny w ustępie publicznym’
  • 1 metr szerokości i 1,10 metra długości w przypadku toalet w budynkach użyteczności publicznej i w zakładach pracy,
  • minimalna szerokość drzwi do kabiny WC to 0,8 metra,
  • minimalne wymiary toalety dla niepełnosprawnych to 1,5 x 1,5 metra,
  • minimalna szerokość drzwi w kabinie dla niepełnosprawnych to 0,9 metra.

Zobacz nasz najmniejszy kontener sanitarny.